Producenci
Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Systik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jodłowa 42a/2, 61-427 Poznań (dalej: Systik) i 3D filamenty sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie, ul.Świetlika 3, 60-185 Skórzewo (dalej: 3D filamenty). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wykonywania obowiązków współadministratorów wynikających z ww. rozporządzenia należy kontaktować się z jednym ze współadministratorów, pisemnie (adres siedziby Systik lub 3D filamenty) lub mailem (adres poczty elektronicznej biuro@systik.pl lub sklep@3dfilamenty.com).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Systik pod adresem www.poczta-pneumatyczna.pl (dalej: Sklep Systik) lub sklepu internetowego prowadzonego przez 3D filamenty pod adresem www.3dfilamenty.com (dalej: Sklep 3D filamenty), której stroną jest Pani/Pan, w tym utworzenia i prowadzenia konta Klienta w Sklepie Systik lub Sklepie 3D filamenty, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;

b) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Systik lub 3D filamenty (poza sklepami internetowymi), której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;

c) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów oferowanych przez Systik lub 3D filamenty, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. rozporządzenia;

d) otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych, od Systik oraz 3D filamenty, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. a), b) i c) powyżej, będą przechowywane do czasu rozwiązania zawartej umowy i likwidacji Konta Klienta lub przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych oraz przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej przez współadministratorów, a przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. d) – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez Systik oraz 3Dfilamenty działań handlowych, marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu lojalnościowego.

4) w przypadku zakupu przez Panią/Pana produktu oferowanego przez Systik lub 3Dfilamenty, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz współadministratorów, wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywania informacji handlowych dot. działalności handlowo-usługowej współadministratorów.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt .2) lit. a) - c) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych przez Systik lub 3D filamenty;

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny czynników osobowych, preferencji co do wyboru produktu/usługi określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia produktu/usługi, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dostosowanie oferty produktu/usługi bez interwencji ludzkiej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl